Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

April 18 2018

8388 700e 500
Reposted fromgarazowka garazowka viatishka tishka
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

March 15 2018

6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viaToshi Toshi
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica

— Peepshow
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru viakjuik kjuik

January 24 2018

Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSalute Salute
9075 907e 500
Reposted fromdaria490 daria490 viabzdura bzdura
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSalute Salute
5285 ab9a 500
Reposted frompiehus piehus
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viafreedomlover freedomlover
7496 ff9f 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viafreedomlover freedomlover
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiehus piehus
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viawiks wiks

January 22 2018

2694 4b7a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viabzdura bzdura
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadashuri dashuri
0536 2202 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatishka tishka
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...