Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

2577 3d8d 500
4464 5920 500
Reposted frompiehus piehus
Sponsored post
Reposted fromdreamadream dreamadream viaheartmuscle heartmuscle

September 19 2019

5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaheartmuscle heartmuscle
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viaheartmuscle heartmuscle
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaheartmuscle heartmuscle
8865 5c26 500
Reposted byNoCinderellakudlatymikrokosmosgreywolf
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viabe-beautiful be-beautiful
Masz dziś okazję, żeby uczynić czyjś dzień wspaniałym. Co zrobisz? I dla kogo?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
6312 4dbf
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viakaemel kaemel

May 15 2018

5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu vialajla lajla
5102 a17d
Reposted fromambermoon ambermoon vialajla lajla
1430 8fb3 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
3857 2d15 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaToshi Toshi

May 06 2018

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viadashuri dashuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...