Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viakotfica kotfica
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viakotfica kotfica
8939 0f93 500
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaiamdreamer iamdreamer
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vianotperfectgirl notperfectgirl
Reposted frompeper peper vianotperfectgirl notperfectgirl
3874 1736

July 28 2017

1985 e3ef
Reposted fromfitvet fitvet viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viatishka tishka
9530 ae2c
Reposted fromparkaboy parkaboy viatishka tishka
3649 bba0 500
Reposted frompiehus piehus
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viagdziejestola gdziejestola
któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— M. Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaaanetaxx aanetaxx
Musimy się przyzwyczaić do tego. że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych.
— E. Hemingway
Reposted fromanybreath anybreath viaaanetaxx aanetaxx
0649 550c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl