Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakotfica kotfica
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakotfica kotfica

September 21 2017

9550 91b5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatiska patiska

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/

September 11 2017

8279 20ab 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaToshi Toshi

August 29 2017

0488 ca78 500
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica

August 26 2017

5032 260c
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viagdziejestola gdziejestola

August 23 2017

6616 7874
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRedPenny RedPenny
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
Reposted fromplayinglove playinglove viate-quiero te-quiero
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRedPenny RedPenny
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
3450 98b5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapiehus piehus
2362 1bab 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
5038 dc6f
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapiehus piehus
Toniemy nie dlatego, że się zanurzamy, lecz dlatego, że pozostajemy pod wodą.
— Paulo Coelho
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl