Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

Czasem kobieta musi być bezduszną jędzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Claiborne
Reposted fromtomowa tomowa viaEllaElla EllaElla
Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.
— Marek Aureliusz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSalute Salute
Reposted fromfitvet fitvet viakrainakredek krainakredek

February 23 2017

8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viakotfica kotfica

February 22 2017

5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
5836 89d3 500
Reposted fromfoods foods vialovely-wildness lovely-wildness
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik vialovely-wildness lovely-wildness
8644 faeb
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness
8653 1a9b
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaToshi Toshi

July 10 2015

3210 83ac
Reposted fromkonwalia konwalia viakarlaaa karlaaa
4125 e185 500
ramka :)
Reposted fromMerlinka Merlinka viakarlaaa karlaaa
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarlaaa karlaaa
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakarlaaa karlaaa
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viakarlaaa karlaaa
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viapiehus piehus
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeliine madeliine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl