Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

5534 cbe7 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja viaoblivions oblivions
4412 8ee3

maskedlink:

HE IS ASKED TO COME CLOSE AND SNUGGLE AND HE IS SO HAPPY TO

9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viapiehus piehus
6788 7b77
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabzdura bzdura

March 26 2017

5383 ad31 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viakotfica kotfica
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viakotfica kotfica
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viakotfica kotfica

Reposted frompannakojot pannakojot viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromnokturnal nokturnal viapiehus piehus
3227 1a5d 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viapiehus piehus

March 21 2017

Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viaeternia eternia
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viaeternia eternia
6345 22b0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaeternia eternia

March 17 2017

Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viametanoiaa metanoiaa
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie viametanoiaa metanoiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl