Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu vialajla lajla
5102 a17d
Reposted fromambermoon ambermoon vialajla lajla
1430 8fb3 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
3857 2d15 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaToshi Toshi

May 06 2018

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viadashuri dashuri

April 18 2018

8388 700e 500
Reposted fromgarazowka garazowka viatishka tishka

March 15 2018

6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viaToshi Toshi
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica

— Peepshow
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru viakjuik kjuik

January 24 2018

Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSalute Salute
9075 907e 500
Reposted fromdaria490 daria490 viabzdura bzdura
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSalute Salute
5285 ab9a 500
Reposted frompiehus piehus
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viafreedomlover freedomlover
7496 ff9f 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafreedomlover freedomlover
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl